• Zgłoszenie online chęci sprzedaży nieruchomości: https://www.mobilehome.one/formularze/
  • Wizyta eksperta nieruchomości (weryfikacja stanu nieruchomości*, wykonanie dokumentacji fotograficznej, podpisanie umowy pośrednictwa sprzedaży)
  • Umieszczenie nieruchomości do sprzedaży na rynku
  • Organizowanie wizyt na oględziny nieruchomości
  • Pośrednictwo w negocjacjach z zainteresowanymi kupnem
  • Przeprowadzenie transakcji

 

* Stan nieruchomości zgodnie z art. 4 pkt. 17 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku jest to "stan zagospodarowania, stan prawny, stan techniczno-użytkowy, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, a także stan otoczenia nieruchomości, w tym wielkość, charakter i stopień zurbanizowania miejscowości, w której nieruchomość jest położona".